Sanat

Sanat, insan ruhunu olgunlaştırma faaliyetidir. Bilgi Çağı olarak ifade ettiğimiz 21. Yüzyılda, bilginin değişme ve yayılma hızı, kirletilme ve karartılması; insanın bilginin peşinde koşarken kendinden uzaklaşmasına sebep oluyor.  Bilginin peşinde koşarken yorulan insan, kendini tanımak, anlamak noktasında eksik kalıyor.  Bu eksikliği ve uzaklaşmayı aşabilmek; sanatın, kişiye kattığı kendini gerçekleştirme, yeteneklerini keşfetme gibi içe bakışı mümkün kılma özelliğine bağlıdır. Dolayısıyla sanatı hayatımıza katmanın zorunluluğu her geçen gün daha fazla hissediliyor.

Böyle bir çağda Kalem Vakfı Okulları olarak, öğrencilerimizin, bir yandan doğru bilgiye ulaşmalarını temin ederken; öte yandan,  onları, başta millî kültürümüzde var olan sanatları, sonrasında dünya sanatlarını tanıma, icra etme ve bunlardan zevk alma konusunda yetiştirme gayretindeyiz. Öğrencilerimizi şahsiyet bütünlüğüne kavuşturmak için, onların akl-ı selim, kalb-i selim ve zevk-ı selim sahibi fertler olmalarına yönelik özgün bir eğitim programı uyguluyoruz. Böylelikle yaptığı işi hem doğru hem güçlü hem de güzel yapabilecek kişiler olmalarını hedefliyoruz.

Kendini ve yeteneklerini keşfetme ayrıca hayata doğru yorum ve analizler yapabilme bakışı gelişmiş bireyler olabilmeleri için derslerde uygulanan sanat programları dışında aşağıdaki programlar da uygulanmaktadır.

 

ÖĞRENCİLER İÇİN;

 

MÜZİK

Enstrüman Dersleri

Okulumuzda müzik derslerinde temel musiki eğitim verirken, kulüp faaliyetlerinde, öğrencilerimizin kabiliyet ve isteklerine göre, keman, ud, ney ve saz icra çalışmaları yürütülmektedir.

Koro Faaliyetleri

Gerek okulumuzda gerçekleştirdiğimiz kutlama ve İnsanî Erdemler Programlarında gerekse okul dışında gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimizde sınıf ve okul korolarımız sahne almaktadır.

 

GÖRSEL SANATLAR

Ebru Dersleri

Türk Sanat Tarihinde eşsiz bir yeri olan Ebru sanatı, Ebruzenler rehberliğinde öğrencilerimize kulüp çalışmalarımızda öğretilmektedir.

Görsel Sanatlar Sergileri

Görsel Sanatlar alanında öğrencilerimizin çalışmaları, okulumuz sergilerinde, kültür merkezlerinde düzenlenen sergilerde ve çeşitli müzelerde organize edilen Görsel Sanatlar Galerilerinde sergilenmektedir.

Resim yarışmaları

Öğrencilerimiz, hem okulumuz kapsamında düzenlen resim yarışmalarına, hem de gerek il gerek ülke çapında düzenlenen yarışmalara katılmaktadır. Bu alanda il ve ülke çapında öğrencilerimiz kazandığı pek çok derece mevcuttur.

Maket kulübü

Okulumuz kapsamında faaliyet gösteren Maket Kulübüyle bu alanda ilgi ve becerisi bulunan öğrencilerimize el becerisinin de geliştirildiği örnek çalışmalar yürütülmektedir.

Fotoğrafçılık kulübü

Öğrencilerimizin görsel yorumlama, kompozisyon oluşturma, yaratıcılık ve soyut anlatım becerilerini geliştiren aynı zamanda farklı bakış açıları kazandıran, dijital teknolojileri de takip edebildikleri fotoğrafçılık kulübümüz her hafta çalışmalarını okulumuz bünyesinde ve Çamlıca’nın doğa ile bütünleşen çevresinde gerçekleştirmektedir.

 

SAHNE SANATLARI

Drama Faaliyetleri: drama dersi, İnsanî Erdemler Gösteri Programları

Okulumuz bünyesinde gerek ders faaliyetlerinde gerekse İnsanî Erdemler sahne gösterilerinde; öğrencilerimizin özgüven sahibi olmaları sağlamak, beden koordinasyonlarını geliştirmek, doğru jest ve mimik kullanımını temin etmek için drama faaliyetleri gerçekleştiriyoruz.

Halk oyunları

Öğrencilerimizin entelektüel, fiziksel, psikolojik, iradî ve sosyal gelişimleri için her yaş grubunda halk oyunları çalışmalarımız devam etmektedir.

 

EDEBİYAT

Şiir Dinletileri

Şüphesiz şiir, söz sanatlarının zirvesidir. Bizler de Kalem Vakfı Okulları olarak şiire ayrı bir önem veriyor, öğrencilerimize şairlerimizi ve şiirlerimizi her fırsatta tanıtarak, zevk-i selim sahibi bireyler olarak yetişmelerini sağlıyoruz. Bu kapsamda, ilköğretim sınıflarımızın her birinin hazırlayıp aile ve yakınlarına sunduğu “Leyl-i Şiir” programlarımız düzenlenmektedir. Ayrıca ortaöğretimde sınıflarımızın ortak hazırladıkları pek çok şiir dinletileri sanatla olan köprülerimizin en güzellerindendir.

Bâd-ı Sabâ Programı (Güne Şiirle Başlama Programı)

Kalem Vakfı Okullarında güne şiirle başlanır. Önceden hazırlık yapan öğrencilerimiz Türk Edebiyatının önde gelen isimlerinin şiirlerini sabah töreninde arkadaşlarının huzurunda seslendirirler. Böylece ruhumuza hitap eden bu şiirlerle güne daha olumlu ve yapıcı başlanır.

 

VELİLER İÇİN;

 

Koro Faaliyetleri

Sıra geceleri

Kurslar: resim, hat, tezhib, ebru, fotoğrafçılık