Bİlİm

Programımız - Bilim:

Eğitim felsefemiz gereği amacımız; tabiata "hükmetmeye" çalışan değil, "tabiat ile uyum içinde yaşamaya" çalışan “iyi insan” yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda, öğrencilerimizin, evrende "var olan" her şeyi, sadece "nesnel yönü" ile görmeyip, "ondaki hikmetleri", tabiatın konuşan dili olan bilim ve bilimsellik süzgecinden geçirerek; inceleyen, gözlemleyen, araştıran, düşünen, sorgulayan, üreten, doğru yorum ve analizler yapabilen kişiler olmalarını hedefliyoruz.

Bu bağlamda, müfredat programı kapsamında yapılan bilimsel faaliyetlerin yanı sıra, bu konuda ilgili ve yetenekli olan öğrencilerimizin “bilimsel” yönlerini desteklemek amacıyla kulüp faaliyetleri yapmaktayız. Ayrıca, bilimsel araştırma, eğitim, proje ve buluş içerikli, ulusal ve uluslararası birçok yarışmaya katılmaktayız.

 

Katıldığımız proje ve yarışmalar:

  • UNESCO - SEMEP (South Eastern Medıterranean Envıronment Project) Güney Doğu Akdeniz Çevre Projesi
  • Foundation for Environmental Education (FEE) - Eco-Schools (Eko Okullar)Projesi
  • “Bu Benim Eserim” Matematik ve Fen Bilimleri Proje Çalışması
  • Türk Dünyası Bilim Olimpiyatları