Anasayfa
İletişim
Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

 • Kalem Vakfı Okulları’nda kıyafet uygulaması ne şekildedir?

  Kalem Vakfı Okulları, kurulduğu 2000 yılından bu yana serbest ve resmî kıyafet uygulamalarını birlikte uygulamaktadır. Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri resmî, Cuma ve Cumartesi günleri ise serbest kıyafet uygulamamız mevcuttur.

 • Kardeş Aile Uygulaması nedir? Aileler hangi kriterlere göre ve kim tarafından tespit ediliyor?

  Kardeş Aile Projesi, KALEM VAKFI OKULLARI'na ait özgün bir proje olup, okullarımızda her bir sınıf için ayrı ayrı belirlenen maddî durumu yeterli olmayan bir ailenin evini, her ayın son çarşamba günü ziyaret ederek onlara nakdî ve aynî yardımlarda bulunduğumuz bir uygulamadır. Bu uygulama il öğrencilerimizin varlığın yanında yokluğu görmeleri; sevgilerini, bilgilerini ve imkânlarını paylaşmayı öğrenmelerini arzu ediyoruz. Böylece hem bir ailenin yaralarına bir nebze olsun merhem oluyor hem de yavrularımızın erdemli birer insan olarak yetişmelerini sağlamaya çalışıyoruz.
  Kardeş ailelerimizin belirlenmesinde,
  Çalışacak durumda olduğu hâlde sağlık sorunu nedeniyle çalışmayan bir aile reisinin olması ailede öğrencilerimizin kendilerini özdeşleştirebileceği okul çağında çocuklarının bulunması ailede herhangi bir salgın veya bulaşıcı bir hastalığın bulunmaması gibi kıstaslara dikkat edilmektedir.

 • Okulunuzda karneler neden diğer okullarla aynı gün verilmiyor?

  İnsanın en değerli hazinesi ömrüdür. Kalem Vakfı Okulları olarak bizler de insan ömrünün bu değerinden hareketle hiç kimsenin vaktini israf etmemeye çalışıyoruz. Takdir edersiniz ki karne hazırlıkları oldukça zaman alıcı bir hazırlık dönemi içermektedir. Bu hazırlıkları okulun son haftası yapmamız hâlinde eğitim-öğretimin aksaması söz konusu olabilir. Bu da öğrencilerimizin vaktini boşa harcamak ve veliye verdiğimiz 180 gün ders işlemek sözümüzde durmamak anlamına gelir. İşte bu zaman hassasiyetimizden dolayı bizler karnelerimizi Cuma günü değil, okul kapandıktan sonraki Pazartesi veya Salı günü vermekteyiz. Ayrıca öğrencilerimizin bir dönemlik çalışmalarının karşılığını aldıkları bu günü sıradan bir gün olmaktan çıkartarak bir şenlik havasında oyun ve eğlence ile geçirmelerini sağlıyoruz.

 • Okullarınızdaki Oryantasyon Uygulaması'nın diğer okullardan farkı nedir?

  Oryantasyon Uygulaması, Kalem Vakfı Okulları’nın Türk Mili Eğitimi’ne kazandırdığı birçok uygulamadan biridir. Açıldığımız 2000 yılından bu yana uygulamakta olduğumuz oryantasyonun amacı, öğrencinin okula uyumunun yanında öğretmenin, velinin ve eğitim programının eksiksiz bir şekilde döneme hazırlamasını sağlamaktır. Öğrencinin okul ve öğretmenlerini tanımak ve onlara alışmak, öğretmen ve okulun öğrencileri tanımasını ve onlara alışmasını, eğitim-öğretim araç ve gereçlerin tamamlanması, kırtasiye malzemelerinin alınması, servis güzergahlarının ayarlanması, sınıfların ve diğer bütün alanların hazırlanmasında geçen zamanı eiğtim-öğretimin lehine çevirerek her türlü zaman israfını önlemek bu uygulamamızın en başta gelen “neden” ve “niçin”lerindendir. Ayrıca okulumuzda oryantasyon haftası anaokulundan 12.  sınıflara kadar bütün kademelere uygulanmaktadır ve tam günlüdür.  Oryantasyonun ilk günü şenlikler ve açılış programı ile başlamaktadır. Eğlenceli etkinliklerle okulun ilk günü bir bayram havasında geçirilmektedir. Özellikle anaokuluna veya ilkokula yeni başlayacak öğrenciler için, mutlu ve bayram tadında bir başlangıç, önem arz etmektedir. 

 • Kurumlarınızda öğrencilere verilen öğle yemeği nereden geliyor?

  Yemeklerimiz okulumuzun kendi mutfağında kendi aşçılarımız tarafından yapılmaktadır. Malzeme alımı, temizlik ve hijyene azami ölçüde dikkat edilen yemekhanemizde öğrencilerimize helal ve temiz gıda sunmaya çalışıyoruz.

 • Okulunuzda hangi kulüp faaliyetleri yürütülüyor mu? Yürütülüyorsa hangi kulüpler mevcut?

  Okullarımızda cumartesi günleri kulüp faaliyetlerimiz yapılmaktadır. Kulüplerimizle ilgili ayrıntılı bilgi sitemizin “ Öğrencilere Özel” başlığı altında “Kulüplerimiz” bölümünde ayrıntılı bir şekilde verilmiştir.

 • Sınavlardaki başarı durumunuz nedir?

  TEOG ve LYS/YGS sınavlarında  bütün öğrencilerimiz yerleştirildikleri için, sınav başarımız yüzde 100'dür. 

 • Kalem Vakfı Okulları’nda neden ve niçin her sınıfta bir özel eğitim öğrencisi var?

  Bizim anlayışımıza göre; “Eğitilemeyecek insan yoktur, nasıl eğitileceği bilinemeyen insan vardır.” Özel eğitim öğrencilerin eğitimi ise bu toplumun kanayan bir yarasıdır. Biz de hem bu yaraya bir nebze olsun merhem olmak hem de diğer öğrencilerimizin ve velilerimizin ellerinde bulunan nimetin farkına varmalarını sağlamak adına bu programı geliştirdik. Özel eğitim öğrencilerimiz diğer öğrencilere bakarak kendilerine olumluyu ve normal olanı örnek alıyor, diğer öğrenciler ise özel eğitim öğrencileri ile yaşamayı öğrenerek hayatın zor şartlarına hazırlık yapıyor ve zor insanlarla beraber yaşamayı öğreniyor.

 • Kalem Vakıf Okulları'nda neden kantin yok?

  Bu konunun birden çok boyutu vardır.
  Ticarî açıdan değerlendirirsek: Bildiğiniz gibi kantin bir okul için oldukça iyi bir gelir kaynağıdır. Fakat biz, her uygulamamızda olduğu gibi bunda da insanî sebeplerden ötürü kantin açmayarak duruşumuzu koruyoruz.
  Sağlık açısından bu durumu ele alırsak; obezitenin had safhaya çıktığı bu dönemde yavrularımızın hazır gıda alışkanlığı edinmeden sağlıklı bir şekilde büyümelerine katkıda bulunmak istiyoruz. Öğrencilerimizin enerji ihtiyacını öğle yemeğinin dışında verdiğimiz sabah ve ikindi beslenmeleri ile sağlamaya çalışıyoruz.
  Sosyal açıdan baktığımızda, okulumuz mevcuduna göre en çok burslu öğrenci okutan okuldur. Maddi durumu iyi olan öğrencilerimiz kantinden bir şeyler alıp yerken maddî durumu yeterli olmayan öğrencilerimizin seyretmesi kültürümüz ve inancımız açısından uygun olmayan bir durum olurdu. Ayrıca henüz kendi seçimlerini sağlıklı bir şekilde yapabilecek kendi kararlarını verebilecek yaşa gelmemiş çocukların yaptığı harcamalarından para kazanmayı da uygun bulmuyoruz.

 • Kalem Vakfı Okulları'nda sınıflar neye göre belirleniyor? Öğrencimin okuyacağı sınıfı veya öğrencimi okutacak sınıf öğretmenini seçebilir miyim?

  Kurumlarımızda sınıflar, ilkokul 1. sınıftan itibaren her öğrencin kendi kabiliyet ve kapasitesine uygun bir sınıf ortamında öğrenim görmesini sağlayan uluslararası geçerliliği ve güvenilirliği bulunan WISC-R ölçeğine göre homojen bir şekilde oluşturulmaktadır. Bu ölçeğe göre öğrenci kendi kabiliyet ve kapasitesine göre uygun olan bir sınıfa yerleştirileceği için kurumlarımızda öğrenci velisi tarafından sınıf veya öğretmen seçimi mümkün olamamaktadır.

 • Kurumlarınızda bursluluk sınavları yapılıyor mu?

  Hayır.  Okulumuz öğrenci mevcuduna oranla en fazla burslu öğrenci okutan eğitim kurumlarından biridir. Fakat burslarımız öğrencilerin ders veya okul başarısına göre değil ailenin ihtiyacı, maddî durum ve başvuru sırasına göre olmaktadır. Yani başarılı öğrencileri burs veriyoruz diye okulumuza alıp sonra da onların başarısı ile okulumuzun reklamını yapmak gibi bir gayemiz bulunmamaktadır.

 • Okullarınızda eğitim-öğretim neden cumartesi günleri de devam ediyor?

  Sadece, öğrencilerimizin herhangi bir dershane veya ek derse ihtiyaç duymadan eğitim-öğretime eksiksiz bir şekilde devam edebilmelerini ayrıca kulüp saatleri ile de kendilerini seçtikleri alanlarda geliştirerek sosyal birer insan olmalarını istiyor ve bu uygulamayı kurulduğumuz 2000 yılından bu yana herhangi bir ek ücret talep etmeden yapıyoruz.

 • Yıl içinde, kayıt ücreti dışında herhangi bir ücret talep edecek misiniz?

  Sadece öğrencilerimizin kulüp faaliyetlerinde tercih edecekleri kulüplerin bazıları ücretlidir. Bu kulüplerin ücretleri ile yıl içinde düzenlenen gezi ve sosyal faaliyetlerin ücretleri dışında, kurumlarımızda eğitim-öğretim faaliyetleri ile ilgili olarak herhangi bir ek ücret talep edilmemektedir.

 • Kalem Vakfı Okulları’nda neden tek fiyat uygulaması vardır? Niçin fiyatlarda indirim yapmıyorsunuz?

  Çünkü Kalem, kâr amacı gütmeyen bir vakıf müessesesidir. Ücretler, verdiğimiz eğitim-öğretimin maliyetine göre hesaplandığı için yapılacak indirim tutarınca bir meblağın mutlaka okulun kasasına konulması gerekmektedir. Ayrıca hakkaniyet ölçüsü çerçevesinde aynı sınıfta, tamamen aynı şartlarda, aynı eğitimi alan öğrencilerin farklı fiyatlara eğitim hizmetinden istifade etmesi de bir adaletsizlik oluşturmaktadır.  Bununla birlikte okullarımızda belli oranlarda kardeş indirimi ve erken kayıt indirimi gibi indirimler bulunmaktadır.

 • Bu eğitim felsefenizden ve kurum kültürünüzden bahseder misiniz?

  Kalem Vakfı’nın eğitim felsefesi tamamen ideal insan yetiştirmek maksatlı olduğu için referans noktası insan ve insanlıktır. Bizim eğitim anlayışımız ve uygulamalarımız buna göre şekillenmiş ve ortaya çıkarmıştır. Öncelikle kişinin (öğrencinin) kendisine sonra ailesine sonra milletine ve daha sonra bütün insanlığa faydalı olarak yetiştirilmesi için, kurumlarımızda tamamen özgün uygulamalar ve programlar bulunmaktadır. Hizmet felsefemizde, yakından uzağa, ferdî ve içtimaî bir mutluluğun yanında topyekûn bir kalkınma hedeflenmektedir. Yönetim anlayışımız gereği eğitim felsefemizin ayrıntılarını ve uygulamalarımızı burada açıklayamamaktayız. Fakat bizleri ziyaret edip bir kahvemizi içmeyi arzu eden herkesle bu bilgileri memnuniyetle paylaşmaktayız

 • Okulunuzu diğer okullardan ayıran şey nedir?

  KALEM VAKFI OKULLARI'nın kendisine has bir eğitim felsefesi ve kurum kültürünün olmasıdır.

 • Telefonda fiyat bilgisi vermemenizin sebebi nedir?

  Eğitimde malzeme ve gâye insandır. Dolayısıyla satın almak istediğiniz şey, herhangi bir nesne değil, insanın ve ailenin geleceğini belirleyen bir hizmettir. Telafisi de yoktur. Zira mağazadan aldığınız bir ürün bozuk veya kusurlu çıkarsa gidip değiştirebilirsiniz. Fakat satın aldığınız eğitim hizmeti kusurlu ise; iyi yetişmeyen insanı, yani yavrunuzu bir başkası ile değiştiremezsiniz. Eğitim hata kabul etmez ve yapılan hatanın düzeltilmesi zordur. Biz velilerimizin sadece fiyat açısından bir karşılaştırma yaparak para ile ölçülemeyecek kadar değerli bir hizmetin alımında hataya düşmelerini istemiyoruz. Velilerimizin kurumumuzu ziyaret ederek eğitim anlayışımızı, eğitim ve yönetim felsefemizi bizden dinledikten sonra bir karar vermelerini istediğimiz için telefonda fiyat bilgisi vermiyor veya sitemizde ilan etmiyoruz.