Anasayfa
Kayıt
Ücretler ve Burs

Ücretler ve Burs

“Eğitimde” tasarruf olmaz, “eğitilerek” tasarruf olur.
Osman Sezgin

KALEM VAKFI OKULLARI; ticarî veya maddî herhangi bir gâye için kurulmuş bir müessese değildir. 

Vakfımızın yegâne kuruluş gayesi, "eğitim"dir. 

Eğitim ise, varlıkların en mükemmeli ve en kıymetlisi  olan "insan" içindir ve fakat insanın en temel ve vazgeçilmez ihtiyacıdır. Bütün bu yönleriyle eğitim, yeryüzündeki bütün maddî değer, kıstas ve ölçülerin, her türlü menfaat ve çıkar duygularının ötesinde ve üzerinde; yüce, ulvî bir iştir. 

Böylesine yüce ve ulvî bir iş, hiç para gibi veya kâr gibi, ticarî, maddî, dünyevî bir gâye için yapılabilir mi? 

KALEM VAKFI'na göre yapılamaz.

Elbette, bu ulvî iş (eğitim) için emek, mesaî, gayretin yanısıra, para da harcanması gerekmektedir. Ancak para, eğitim gibi, ulvî bir işin sadece maddî ihtiyaçlarını, maaliyetini karşılamak için gerekli tâli bir unsurdur ve bütünün belki de en gerideki ve küçük parçalarından birini oluşturmaktadır. 

Eğitim insanı insan yapma ya da insanı insan gibi yetiştirme işi olduğu için, bu işin olmazsa olmazı unsuru, bütün en büyük ve en önemli parçası, eğitim felsefesi, eğitim hedefleridir; nedenleri ve niçinleridir, eğitim programları ve uygulamalarıdır. Kısacası, maddî ihtiyaçların dışında kalan herşeydir. 

Tabii ki; eğitimin nimetlerinden istifade etmek için, maddî külfetine katlanmak şarttır. Eğitimin külfetine katlanmayan ise, cehaletin zillerine katlanmak zorunda kalacaktır. 

KALEM VAKFI OKULLARI'nda ücretler, sadece, ulvî bir görev ve sorumluluk olarak gördüğümüz eğitim işinin, maaliyet kısmını temsil etmektedir. Eğitimin bütününü, olmazsa olmazlarını anlatmamaktadır. 

İşte bu sebeplerden dolayı, biz, eğitimin sadece küçük, hatta belki de en küçük parçası olan maddî külfeti yönüyle değil, bir süreç olarak bütün yönleriyle değil, bir süreç olarak bütün yönleriyle birlikte ele alınıp değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. 

Bunun için de, ücretleri, internet sitemiz dahil hiçbir yerde ilân etmiyoruz, e-posta yoluyla da bilgi veremiyoruz. Fakat, bizim için daha kolay ve basit olan bu yöntem yerine, velileri eğitim felsefemizi anlatmak ve ücretler de dahil olmak üzere, eğitimle ilgili bütün konular hakkında bilgilendirmek, aynı zamanda ağırlamak ve birer kahve ikram etmek üzere, kurumumuza davet ediyoruz. 

Çünkü evlatlarınız ve sizler, bizler için paradan ve başka her türlü maddî değerden, daha kıymetli ve önemlisiniz. O nedenle, size telefon, e-posta ve diğer yöntemlerle sizlere kısacık bilgi verip geçiştirmeyi değil, sizlerle etraflıca ilgilenmeyi, beklentilerinizi, düşüncelerinizi, taleplerinizi dinlemeyi, sizlere daha fazla zaman ayırmayı tercih ediyoruz. 

BURSLULUK

Kurumumuz, adından anlaşılacağı gibi, bir vakıf müessesedir. Gönlü insan sevgisi ile dolu, ülkeye ve eğitime gönül vermiş bir grup hayırsever müteşebbis insan tarafından, 2000 yılında, Türk Milletine ve bütün insanlığa, "hayırlı evlatlar" yetiştirmek üzere kurulan KALEM VAKFI OKULLARI'nın burs imkânları, kurucuların ve gönül ehli hayırseverlerin destek ve katkılarından oluşmaktadır. 

KALEM VAKFI OKULLARI'nda burs, öğrencilerin başarısına göre değil, ailelerin maddî durumlarına göre verilmektedir. Bu nedenle, kurumlarımızda "BURSLULUK SINAVI" yapılmamaktadır.