Anasayfa
Programımız
Akademik Program Hedeflerimiz

Akademİk Program Hedeflerİmİz

Akademik Program Hedeflerimiz;

Öğrencilerimizin,

1) Ders başarısını,

2) Sınıf başarısını,

3) Okul başarısını kapsamaktadır. 

Programlarımız bununla beraber,

1) Her branştaki akademik başarısını

2) Sınıftaki akademik başarısını

3) Okuldaki akademik başarısını sağlamayı öngörmektedir.