Anasayfa
Bilgilendirme
Okuma Saati

Okuma Saatİ

Her yönüyle “ilkeli” ve “disiplinli” bir okul olan KALEM’in bazı vazgeçilmez kuralları vardır. Bunlardan birisi de her gün titiz bir biçimde uygulanan ve sıkı bir şekilde takibi yapılan “okuma saati” uygulamasıdır...
KALEM’de hergün derse başlama saati 08.15’dir. Öğrencilerin sınıflarındaki yerlerini aldıkları saat olan 07:55 ile 08:15 arasındaki 20 dakikada ise, bütün sınıflarda ve okulun tamamında “okuma saati” uygulaması yapılır.
Sınıflardaki öğrenciler bu 20 dakikayı sınıf kütüphanelerinde bulunan bir kitabı “sessizce” okuyarak geçirirler. Öğrencilerin okudukları kitaplar, öğretmenler tarafından, daha çok Türk millî kültür ve ahlâk değerlerini yansıtan, onlara millî şuur kazandıracak, çok düzgün bir Türkçe ile yazılmış, Türk Edebiyatı’nın tanınmış yazarları arasından seçilir.
Çocuklar kitaplarını okurken sınıflardaki öğretmenler de onlarla birlikte kitap okurlar ve bu uygulama ilk günden son güne kadar, bütün bir yıl boyunca, hiç aksatılmadan sürdürülür. Uygulamaya, okul öncesi ana sınıflarındaki henüz okuma-yazma bilmeyen minik yavrularımız ile okuma-yazmayı yeni yeni öğrenmekte olan birinci sınıf öğrencileri de dahildir.
Çok küçük yaşlardan itibaren “kitap”la tanışmaları ve “okuma zevkini” tatmaları arzu edilen bu çocuklarımız da “okuma saatini” öğretmenleriyle birlikte bol resimli hikâye ve masal kitaplarını inceleyerek değerlendirmektedirler. Zaman zaman öğretmenlerinin okuduğu ilginç masal ve hikâyeleri büyük bir dikkat ve ilgiyle dinleyen çocuklarımızın okuma saati uygulamasından çok hoşlandıkları ve zevk aldıkları gözlenmektedir.
Bu uygulamanın en önemli ve dikkat çekici tarafı ise; “okuma saati” süresince, okul müdüründen idarecilere ve öğretmenlere, mutfak görevlilerinden, kat hizmetlilerine muhasebe ve büro personeline, servis sorumlularına, sürücülere ve hosteslere kadar görevlilerin tamamının istisnasız kitap okumalarıdır.
Onun için bu uygulamanın yapıldığı saatte, okulda 20 dakika süreyle hayat kitap okumak için “geçici” olarak durur. Bu zaman aralığında, okulun her tarafına tam bir sessizlik hakim olur. Bir anda insanı değişik bir atmosfere taşıyan ve zihninin dinlenmesine de vesile olarak içine tatlı bir huzur veren bu sessizlik, saat 08.20’de, günün ilk dersine başlama zilinin çalmasıyla birlikte sona erer.
Bu uygulama, psikolojik yönüyle çocuklarımızın kelime haznelerini zenginleştirmekte, hayal güçlerini geliştirmekte ve onlara analitik düşünme kabiliyeti kazandırmaktadır. Sosyolojik açıdan ise, öğrencilerin aynı zaman dilimi içinde hep birlikte aynı işi yapmaları sebebiyle ortak bir amaç ve hedef çerçevesinde aynı yönde düşünmelerini sağlamakta, bu da onlar için çok önemli ve temel bir ihtiyaç olan sosyal ve fonksiyonel bütünleşmeyi getirmektedir. 
Uygulama, hem öğrencilerin hem öğretmenlerin hem de bütün okul çalışanlarının sabah okula gelirken bir miktar yorulan zihinlerinin dinlenmesini, zihin ve beden olarak gevşeyip rahatlamalarını, üzerlerindeki gerginliği atmalarını ve böylece güne daha daha sağlıklı, zinde ve dinç olarak başlamalarını da sağlamakta, bu da onların motivasyonlarını ve verimliliklerini daha da arttırmaktadır.
Hergün hiç ihmal edilmeden, tavizsiz bir şekilde uygulanan ve okuldaki bütün çalışanların; görevliler, memurlar, hizmetliler, idareci ve öğretmenler dahil herkesin; o anda elindeki işini gücünü, bırakıp “kural gereği” kitap okumak zorunda oldukları bu uygulama, yine sadece KALEM’e has bir faaliyettir.
Eğitime, kültüre, ilime, okumaya verdiği “olağanüstü” önem ve hassasiyeti ile tanınan ve “ideal insanı yetiştirmek için” yapamayacağı fedakârlık bulunmayan KALEM bu uygulaması ile, kitap okuma sevgisinin sadece öğrencilerde değil, çalışanlar arasında da geliştirilmesini, güçlendirilmesini ve yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.
Büyük hedeflere, yüksek ideallere ancak çok okuyan, araştıran, düşünen, sorgulayan ve fikir üreten insanlarla gidilebileceğini bilen KALEM, milletçe geleceğimize sahip çıkacak, istikbalimizi aydınlatacak vatan evlatlarının da böyle bir ortamda ve böyle bir kadronun elinde yetiştirilebileceği şuuruyla, hedefine doğru emin adımlarla ve istikrarlı bir biçimde yürümektedir ve aynı istikamette yürümeye de kararlıdır.
KALEM’de ayrıca, “okuma saati” uygulaması dışında, öğrencileri daha fazla kitap okumaya teşvik amacıyla “kitap kurdu” yarışması da düzenlenmekte, gerek sınıf kitaplığından gerekse kütüphaneden en çok kitap alıp okuyan ve özetini çıkaran öğrenciler her ay yapılan seçimle “ayın kitap kurdu” olarak ilan edilmekte, resimleri panoya asılmakta ve aynı zamanda da konferans salonunda düzenlenen bir programla kendilerine çeşitli hediyeler takdim edilmektedir.
Fotoğraflar için tıklayınız.