Kalem Vakfı Okulları, “Anne babasını eğitemediğiniz bir ailenin çocuğunu da eğitemezsiniz.” düsturundan yola çıkarak okul, aile ve öğrenci üçlü sacayağının her birine çok önem vermektedir. Bu üçlü sacayağının ayaklarından biri olan ailenin, eğitimin birebir içinde olmasını sağlamak maksadıyla Okul-Aile Birliğimiz oklumuzun açıldığı 2000 yılından bu yana düzenli toplantılar yaparak ve çeşitli organizasyonlarla çalışmalarına faal bir şekilde devam etmektedir.

Okul-Aile Birliği, okulumuzun eğitim ilkelerine paralel olarak, okulun açıldığı ilk günden bugüne kadar birçok faaliyetler yapmaktadır.

Kalem Vakfı Okulları Okul-Aile Birliği 5 (beş) asil ve 5 (beş) yedek üyeden oluşmaktadır. Okul-Aile Birliğinin üyeleri, velilerimiz arasından seçimle belirlenmektedir. Velilerimiz arasından seçilen üyeler haricinde toplantılara okulumuzun bir öğretmeni de iştirak eder.

Okulumuzun eğitim ilkelerine paralel olarak, velilerimizin sosyal hayatta çok daha aktif hale gelmelerini sağlayacak kültürel faaliyetler ve yardıma muhtaç öğrenciler için burs sağlamaya yönelik faaliyetler olmak üzere iki ana başlık altında çalışmalarına yön vermektedir.

Kalem Vakfı Okulları Okul Aile Birliği olarak bütün öğrenci, veli ve öğretmenlerimizin 2020–2021 eğitim-öğretim yılını kutlarız.

 

 

Okul-Aile Birliği