Genel Bilgiler

İstanbulun en nezih ve en gözde semtlerinden, Üsküdarda dünyaca bilinen alâmet-i fârikalarından Büyük Çamlıca Tepesinde, temiz havanın, yeşilin ve oksijenin bol olduğu; trafikten ve gürültüden uzak bir mekânda okul öncesi eğitimi veren KALEM VAKFI OKULLARI ÖZEL ÇAMLICA KALEMLİK ANAOKULU; her yaş grubunda faaliyet ve oyun odaları olarak iki ayrı sınıftan oluşan, standartların üstündeki uygun sınıfları, oyun odaları, açık oyun bahçesi, halı sahası ve açık yüzme havuzu  botanik bahçesi, tavus kuşları, keklik, bıldırcın, sülünlerin bulunduğu mini hayvanat bahçesi, meyve ağaçlarıyla dolu yemyeşil bahçesi ile 3-5 yaş (36-60 aylıklar) ve okula hazırlık grubu (60-72 aylıklar) çocuklarımıza; 2005-2006 eğitim-öğretim yılından bu yana büyük bir titizlik ve ciddiyet içerisinde, sorumluluk bilinci ve emanet şuuruyla, eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır.

 • KALEMLİK ANAOKULU; çocuğu merkeze koyarak, ona gerçek anlamda değer veren, çocuğun bireysel farklılıklarını gözeterek yeteneklerini ve potansiyel kapasitesini ortaya çıkarmaya âzamî özen gösteren, her bir çocuğu Türk milletinin geleceği olarak gören ve bu nedenle onları birer “kutsal emanet” kabul eden, şahsiyet bütünlüğüne erişmiş, gerçek anlamda, hür bireyler yetiştirme ideâline sahip bir eğitim felsefesi ile hizmet vermeye çalışmaktadır.
 • Okulumuzun hedefi, çocuklarımızı en mükemmel (eksiksiz) şekilde yetiştirerek “geleceğe hazırlamaktır”. Bu nedenle, eğitim konusunda “mevcut olana” göre değil, “olması gereken” ölçüsüne  göre hareket eder ve plân ve programlarını buna göre yürütür.
 • Okulumuzun personeli, KALEM VAKFI OKULLARI’nın kurum kültürünü ideâllerini ve hizmet anlayışını paylaşan, yeterli meslekî birikim ve formasyona sahip, bir “takım” olmanın bilincine ermiş, fedâkârlık ve ferâgât duygusu yüksek, özverili kişilerden oluşmaktadır.
 • Okulun Rehberlik Servisi, tarafından öğrencilerin hepsinin “biricik” olduğu düşünülerek ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak, “Gelişimsel Rehberlik” anlayışı ile hem çocuğa hem de aileye rehberlik hizmetleri sunulur.
 • Kurumumuzda, hiçbir konuda kalite ve hijyen anlayışından taviz verilmez. Her birimin hijyenik temizliğine büyük özen gösterilir.
 • KALEMLİK ANAOKULU’nda, MEB tarafından öngörülen temel “Okul Öncesi Eğitim Programı”nın öngördüğü alan ders ve etkinliklerin yanı sıra, aşağıdaki branş dersleri de uzman branş öğretmenleri tarafından yürütülür.
 1. İngilizce
 2. Bilim Etkinliği
 3. Müzik
 4. Beden Eğitimi
 5. Resim
 6. Satranç
 7. Halk Oyunları
 8. Drama
 9. Taekwondo
 10. İnsanî Erdemler 

Ayrıca, “Güzel Okuma” adını verdiğimiz derslerimizde yavrularımıza, millî kültürümüzün ve inancımızın gereği olan dinî bilgiler de, yine uzman öğretmenler tarafından kazandırılır.

 • KALEM VAKFI OKULLARI’nın eğitime getirdiği orjinalliklerden olan “Duygu ve İrâde Eğitimi” kapsamında her sınıfta farklı tanı alanlarında (down sendromlu, otistik, spastik vs.) özel eğitim desteğine ihtiyaç duyan bir öğrencinin eğitim görmesine imkân verilir.
 • Uygulanan “Kardeş Aile” projesi ile, çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren “merhamet, yardımlaşma, paylaşma, dayanışma” gibi temel insanî erdemlerin kazandırılması hedeflenir. Böylece, yavrularımızın duygusal gelişimlerinin istenen nitelikte gerçekleşmesi sağlanmaya çalışılır. 
 • KALEM VAKFI OKULLARI’nda yıllardır hassasiyetle uygulanan, bütün öğretmen, öğrenci ve personelin de katıldığı "Okuma Saati" etkinliği,KALEMLİK ANAOKULU'NDA da her gün sistemli ve düzenli olarak yürütülür.
 • KALEMLİK ANAOKULU, çevreye verdiği önem dolayısıyla, Uluslararası EKO-OKULLAR projesine müracaat etmiş ve “Yeşil Bayrak” almak için programını hazırlayıp uygulamaya başlamıştır. KALEMLİK ANAOKULU,  çoğunlukla ilk ve orta öğretim kurumlarının üye olduğu Uluslararası “EKO-OKULLAR” (Eco-Schools) Programı’na katılan ve çalışmalarıyla “Yeşil Bayrak” çevre ödülüne almaya hak kazanan Türkiye’deki ilk anaokulundan biri olmayı başarmış bir okul öncesi eğitim kurumudur.
 • KALEMLİK ANAOKULU’nun, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Temiz Çevre, Temiz Okul, Üsküdar Belediyesi tarafından verilen Mavi Bayrak ödülü de bulunmaktadır. KALEM VAKFI OKULLARIN’nda ZAMAN BİLİNCİ HASSASİYETİ ve GERÇEK HÜRRİYET

Kişinin kendini bilmesi, hür olabilmesi için ilk adım olarak kabul edilebilir. Hür bir fert olabilmek için en önemli şartlardan birisi, kişinin kimsenin yönlendirmesi ile değil, sadece ve sadece kendi seçimleri ve ilkeleri ile hareket edebilmesidir. Kendi ilkelerini oluşturma süreci ise, kişinin varoluşunu tamamıyla kapsayan zaman kavramı hakkında ilkeleri hassas olmasıyla başlayabilir. Dolayısıyla bir fert zaman üzerinde ne kadar ilkeye ve hassasiyete sahipse ve bunların ne kadarını uygulayabiliyorsa, hürriyet sürecine o denli girmiş olduğu kabul edilmelidir.

Hür toplumlar, hür fertlerden oluşur. Bunun için hür fertlerin yetiştirilmesinde, okul ve ailenin tutarlı” bir eğitim politikası takip etmesi; olması gereken eğitimi sağlayabilmek için, mutlaka gerekli olacaktır.

Bizler KALEM VAKFI OKULLARI olarak, zamana değer veren, zamanın bir saniyesinin bile boşa geçememesi gerektiğine inanan bir müesseseyiz. Özel Çamlıca KALEMLİK ANAOKULUnda da yapılan  her faaliyetin temelinde, zaman bilinci hassasiyeti vardır.

Günlük hayatta hemen herkesin en sık kullandığı kavramlardan birisi zamandır. Zaman kısaca, bize verilen sürenin tamamı ya da içinde belli bir eylemin geçtiği süredir.

Harcanan zamanın geri döndürülmesi, satın alınması, çoğaltılması ve kiralanması mümkün değildir. Zamanı etkili ve verimli bir şekilde kullanabilmek için, onun iyi yönetilmesi zorunludur.

Zaman yönetimi, yapılacak işleri, yapılması gerekenleri belirleyerek, zamanı etkili ve verimli kullanmadır.

Zaman yönetiminin amacı, sınırlı olan zamanı artırmak değil, sınırlı zaman içinde yapılan faaliyetlerin niteliğini artırmaktır. Zaman yönetimi, yapılacakları ve yapılması gerekenleri belirlemek, öncelikli işleri tespit etmek ve zamanı bunlara göre plânlamaktır. Zaman yönetimi kısaca,  mevcut zamanda nelerin yapılabileceğinin plânlanması” olarak tanımlanabilir.

Planlı-programlı yaşamak, kişinin işlerini, günlük-haftalık-aylık-yıllık olarak hayatının içine etkili ve verimli bir şekilde yerleştirip, zamanını ve hayatını doğru yönetmesini sağlar. Programlı olmak, kişinin işlerini önem sırasına koyabilmesine ve hayatını bir düzen içinde yaşamasına yardımcı olur.

Sağlık, sıhhat ve mutluluk içinde, zaman bilincine hassasiyet gösteren, gerçek anlamda hür bir insan olarak, farkındalık seviyesi yüksek bir eğitim-öğretim yılı geçirmeniz dileğiyle