İdealler ve Hedefler

Özel Çamlıca KALEMLİK Anaokulu’nun hedefi, çocuklarımızı Okul Öncesi dönemden itibaren en mükemmel şekilde yetiştirerek,  “geleceğe hazırlamaktır“. Bu nedenle, eğitim konusunda  “mevcut olana“ göre değil,  “olması gerekene“ göre hareket eder ve plân-programlarını buna göre yürütür.

             Yakın gelecekteki ideal ve hedefimiz;

             Farklılıklarımızı fark ettirmek.

Öğrencilerimizi anaokulu eğitimini aldığı süre içerisinde, yaşının gerektirdiği, olması gereken öz bakım ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilecek duruma getirerek, başarı duygusunu tattırdıktan sonra, kendine güven duygusunu geliştirmek ve böylece bilişsel sosyal, duygusal dil gelişimini, psikolojik, pedagojik, sosyolojik ve  ahlâkî açıdan destekleyerek, olması gereken seviyeye ve/veya daha üstüne çıkarıp, potansiyellerini farketmesini ve en faydalı olacak şekilde kullanmasını sağlayarak, kâmil insanlar yetiştirmenin temellerini atmak.

            Uzak gelecekte ideal ve hedefimiz:

  •         Dünyada emsalsiz, tek olmak,
  •         Mutlu, huzurlu, başarılı, bilinçli, bilgili toplum oluşturmak,
  •         Hayırlı evlat yetiştirmek,
  •         Örnek insanlar yetiştirmek,
  •         Model insanlar yetiştirmek,
  •         Kâmil insanlar, olgun insanlar yetiştirmek,
  •         Diğergâm insanlar yetiştirmek,
  •         İnsana yakışır kalitede hizmet verebilmek,
  •         Ruh sağlığı yerinde, kişisel bütünlüğünü sağlamış insanlar yetiştirebilmek.