Kalemlik Anaokulu'na Özgü Uygulamalarımız

ORYANTASYON UYGULAMASI:

Oryantasyon, Türk eğitim camiasında, henüz tanımı tam olarak yapılamayan bir kavramdır. Fransızca “orientation” kelimesinden alınan ve “yönlendirme, uyumlanma, eğitme” mânâlarına gelen bu kavram, Kalem Vakfı Okullarının Türk millî eğitimine kazandırdığı ve ilk kuruluş yılından bu yana uygulaya geldiği yeni bir faaliyetinin adını oluşturmaktadır. “Oryantasyon Uygulaması”, okulların resmen açıldığı tarihten bir hafta önce başlamakta ve okullar açılıncaya kadar devam etmektedir.

Ülkemize yıllardır, okullarda ilk hafta araç-gereç eksikliği, kitap-kırtasiye eksikliği gibi sıkıntılar sebebiyle ders yapılamaması, hepimizin bildiği ve âdeta mutat hâline geldiği için çoğu kimsenin yadırgamadığı, normal kabul ettiği bir vakadır. Kalemin eğitim hayatımıza kazandırdığı “Oryantasyon Haftası Uygulaması” ise, okulun, normal eğitimine başlamasından bir hafta önce açılması ve bütün eksiklerin, uygulama esnasında en ince ayrıntılarına kadar tekrar gözden geçirilerek tamamlanması mânâsına gelmektedir. Özel Çamlıca KALEMLİK ANAOKULU’da, Kalem Vakfı Okulları’nın diğer kurumları gibi,  bu bir haftalık dilimde bütün eksiklerini görüp gidermekte ve tam zamanında, eksiksiz bir şekilde eğitim ve öğretime başlamakta, böylece eğitimde herhangi bir zaman israfı yaşanmamaktadır.

Okulöncesi eğitimi için, kuralsız bir ortamdan kurallı bir okul ortamına geçen anaokulu öğrencilerimizin yaşayabileceği tedirginlik ve korkularının yerini eğlenceye çevirmek, onlara verimli bir eğitim ortamı hazırlamak, oryantasyonun amaçlarından biridir. “Oryantasyon Programı”nda rol alan, kültürümüzün medar-ı iftiharları, Karagöz, Hacivat, Keloğlan, İbiş karakterleri sayesinde, yavrularımız “ilk gün fobisi”ni kolaylıkla yeniyorlar ve kurallı ortama bir problem yaşamadan geçerek, okul hayatlarına güzel bir tecrübeyle başlıyorlar. Ayrıca bahçemizde öğrencilerimizin hoşlarına gidebilecek, Patlamış mısırcı, Pamuk şekerci, Şerbetçi, Horoz şekerci gibi gıda satıcıları dahi bu güzel günde yerlerini almaktadır. Bunun yanında, okulumuza ara sınıflarda kayıt yaptıran öğrencilerimizin de “Oryantasyon Uygulaması” sayesinde okula karşı iştiyâkı artıyor, intibakı sağlanıyor.

Kalem Vakfı Okulları;

Bütün öğrencilerinin,

  • Yeni eğitim yılı için okula, öğretmenlerine, arkadaşlarına, sınıfına adapte olmasını sağlamak, vakit israfını önleyerek tam zamanında öğrencilerin derslere başlamalarına imkân tanıyarak,
  • Arkadaşlarını ve öğretmenlerini tanıyarak,
  • Okullar açılmadan önce araç ve gereçlerini temin ederek,
  • Servislerini öğrenerek,
  • Kılık kıyafetlerini alarak,
  • Okulların resmen açıldığı gün zamanı israf etmeyerek derse başlayabilmeleri,
  • Ayrıca, anaokulunda ve ilkokul birinci sınıfda eğitime yeni başlayan öğrencilerin de okula kolayca uyum sağlayabilmeleri için, “Oryantasyon Haftası Uygulaması” adı altında 2000 yılından bu yana her yıl bir hafta önce açılarak,  ilk haftayı endişe veya korku dolu değil; bilâkis eğlenceli, arzulanan, özlemle beklenen, bir gün yaşamalarını, böylece sorunsuz, kayıpsız bir başlangıç yapmalarını amaçlamaktadır.

MENTÖRLÜK SİSTEMİ:      

Eğitim-Öğretim uzun bir süreç ve meşakkatli maraton. Bu yarışta ayrıcalıklı bir kulvarda koşan öğrencilerimiz kendilerinden ve ailelerinden kaynaklanan sebeplerden dolayı çeşitli engellerle karşılaşabiliyorlar. Eğitimde bir şeyin değil, çok şeyin etken olduğunun farkında olarak, “Mentörlük Sistemi”ni faaliyete geçirmiş bulunmaktayız.

Bu programda, Mentör öğretmen, öğrenciye psikolojik, pedagojik ve akademik açıdan yardımda bulunan, ona destek olan, rehberlik yapan kişidir. Eğitimde öğrenci ile birebir olmanın nimetlerinden âzamî derecede faydalanan mentör öğretmen, yardıma ihtiyacı olan öğrencilerimizin adımlarını hızlandırmalarını, arkadaşlarının gerisinde kalmamalarını sağlamaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz bireysel olarak da, eğitimin nimetlerinden en iyi şekilde faydalanmakta, eksik konularını tamamlamakta ve derslerinde istenen seviyeye, istenen zamanda gelmektedir.

OKUMA SAATİ UYGULAMASI

Kitap okumak için, okulda eğitime ayrılan sürenin  “Her gün yirmi dakika”sını tahsis eden KALEM VAKFI OKULLARI’ndaokumaya verilen önem, KALEMLİK ANAOKULU’nda 4 yaş grubundan itibaren uygulanmaya başlanır.

Okumak için “Her gün yirmi dakika” parolası,  pek az zamanda ülkemizde yankı bulmuş, başta MEB olmak üzere birçok okul ve kurum (çeşitli valilikler, kaymakamlıklar ve Millî Eğitim Müdürlükleri gibi), günün belli zamanlarını sessizce kitap okumaya ayırmışlardır. Tarihte, bundan asırlar önce, Mısır seferine giderken katırlarla kitap götüren bir ecdadın torunu, nasıl olur da okumayı sevmez? “Okuma sevgisi”, KALEM olarak, tarihimizden örnek aldığımız ve bugün uygulamalarımızla birçok kuruma örnek olabildiğimiz bir mevzudur. İlim ve irfan, elbette okumakta mahfuzdur. Bu hazine, okudukça ve okuttukça ortaya çıkacaktır.

SERVİS SİSTEMİ ve KARNESİ

Kalem Vakfı Okulları’nın öğrencilerini yıllardır (2002 yılından bu yana), evden okula ve okuldan eve taşıma hizmetini ve bu hizmetin sorumluluğunu üstlenen firma, Vuslat Turizm A.Ş’dir.  Kısa sürede, Kalemin parçası hâline gelen Vuslat, herhangi bir taşımacılık firması değildir. Zira, sadece onun alâmet-i farikalarından biri olan Servis Karnesi bile, onun herhangi bir taşıma firmasından farkını ortaya koymaktadır. KALEM ve Vuslat Turizm idarecilerinin bir beyin fırtınası uygulamasında ortaya çıkan ve Türkiyede bir  “ilk“ olan “Servis Karnesi” uygulaması, öğrencilerimizin servis araçları içerisindeki davranışlarını pedagojik olarak değerlendirme imkânı vermektedir. Biz, okulda yapılan eğitim hizmetinin tamamlayıcı parçası olarak, serviste geçirilen süreyi de göz önünde bulunduruyor ve eğitim içinde görüyoruz. İşte bu eğitim zamanı boyunca, hem kendimizin hem de öğrencilerimizin geliştirilmesi gereken yönlerini görmek için, günlük takip çizelgesi ve haftalık değerlendirme notlarından oluşan bir Servis Karnesi hazırlayıp, bunları velilerimizle paylaşıyoruz. Bu Uygulama, Kalem Vakfı Okulları olarak, eğitim hizmetine ne kadar önem verdiğimizi, aynı zamanda seyahat emniyeti ve kurallarına ne kadar riayet ettiğimizi de göstermektedir. Çünkü bu karne sayesinde, eğitimimizin okul dışındaki parçası da denetim altına olunmuş olup olacağından, öğrencilerin uymaları gereken belirli davranış ve kaideler servis şoförümüz ve hosteslerimiz tarafından haftalık değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. “Servis Karnesi” kurumumuza taşıma hizmeti veren servis araçları içerisinde eğitim tanımımıza uygun ölçülerde seyahat yapılıp yapılmadığını görmek, ödüllendirilmesi gereken öğrencileri ödüllendirmek, geliştirilmesi gereken yerde de onlara destek olmak için düşünülmüş, psik-pedagojik yönü ağırlıklı olan bir belgedir.

DUYGU ve İRÂDE EĞİTİMİ:

Kalemlik Anaokulunda, öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında, onların Türk kültürünü özümsemelerine de  önem verilmektedir. Her hareketiyle örnek olan, öz denetim ve öz güven sahibi öğrenciler yetiştirmek, geçmişten aldığımız köklü bilgileri, geleceğe aktarma konusunda okulumuzda, orijinal programlar uygulanmaktadır.

a) Çikolata Eğitimi:

Çikolata Uygulaması; KALEMLİK Anaokulu ve KALEM İlkokulunda uygulanan duygu ve irade eğitiminin ilk basamağıdır.

Çikolata Eğitimi sonunda;

  • Öğrencinin irâdesini kullanarak davranabilip davranamadığı,
  • Duygularınıkontrol edip edemediği,
  • Okul kurallarına, sınıf disiplinine uymakta problemi olup olmadığı ortaya çıkar.

Çikolata Uygulaması, öğrencilerin pedagojik açıdan kabiliyet ve kapasitelerini geliştirmeye yönelik bir uygulamadır. Psikolojik açıdan ise duygularını ve duygusallıklarını kontrol altına alarak normal sınırlar içinde tutmayı başarmalarını; irâdelerini geliştirerek isabetli ve sağlam karar verme kabiliyetlerini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

b) Özel Eğitim:

Eğitimin en temel hedefi olarak okul, öğrenciyi, psiko-pedagojik ve sosyo-kültürel açıdan hayata hazırlamalıdır. Bunun için okulun, toplumun her kesimini temsil etmesi gerekmektedir. İşte bu nedenle, sınıflarımızda her sosyo-ekonomik seviyeden öğrencilerin yanı sıra, her sınıfta, yanında özel eğitim öğretmeni ile beraber, bir farklı gelişen ve özel eğitim gerektiren öğrenci bulunmaktadır. Bu sistem, hem farklı gelişenler hem de “normal” öğrenciler için fayda sağlayan bir uygulamadır.. Her sınıfta; D.E.H.B, down sendromu, otistik problem, asperger sendromu, rett bozukluğu, spastik bozukluk, gelişim geriliği, mental retardasyon v.b bozukluklara sahipöğrencilerin herhangi birinden bulunması ile;

Gelişimsel yetersizliği olan öğrenciler açısından; bu öğrencilerimizin diğer öğrencilerimizle birlikte daha hızlı sosyalleşmeleri sağlanmakta; Normal öğrencilerin tutum ve davranışlarını model alarak, onlarla özdeşleşmeleri temin edilmektedir.

Normal öğrenciler açısından ise; kendilerinde bulunan sağlık, vücut, akıl gibi nimetlerin kıymetini bilmeleri, paylaşma ve yardımlaşma duygularının gelişmesini; kendilerinde bulunan özelliklerin farkına varmaları sağlamakta, küçücük şeylere üzülmenin yanlışlığı kavratılıp, mutlu birer insan olabilme bilinci kazandırılmaktadır.

e) Kardeş Aile Ziyaretleri

Hayatta ve Tabiatta her şey zıddı ile kaim ise, öğrencilerin, hele de kendilerine yetecek kadar varlık sahibi olan öğrencilerin, ihtiyaç sahibi aileleri, bu ailelerin kendi yaşlarındaki çocuklarını ve o ailelerdeki hayat şartlarını görmeleri de önemlidir. Bu proje kapsamında, Okul Aile Birliğimiz tarafından belli ölçütlere dikkat edilerek belirlenmiş, ve gelir durumu yetersiz olan aileler içinden seçilmiş kardeş ailelere, her sınıf tarafından ayda bir kere topluca ziyaret yapılmaktadır. Her sınıfın ayrı bir kardeş ailesi bulunduğu bu uygulamada, sınıf ve şube sayısı kadar aileye yardım yapılmakta ve evine gidilen her aileye yalnız olmadıkları mesajı verilmektedir.

g) İnsanî Erdemler Programı:

Şu an dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu şey; Erdemli insan. Yani, kendisinden önce başkasını düşünen insanlar... İnsanların dünyada var oluş sebeplerini sevgi ile açıklayabildiği yılları yaşayalı çok olmadı. Sevgi çınarları, dedelerimizin elinden, Söğütten, Domaniç’ten yükseldi. Dünyanın hasretini çektiği değerleri, sözde değil, özde yaşayan bir millet olarak, tarihimizle, kültürümüzle gurur duyuyoruz. Bu gurur, bize daha da çok sorumluluk yüklüyor. “Değer” dendiğinde, uygulamaya konmamış bir kavram ile karşı karşıyayız. Kalem’de İnsanî Erdemler Programı, değerlerin faaliyete dönüştüğü, erdem hâline geldiği, geçmişte var olan güzelliklerin bu güne aktarıldığı bir programdır. Bu faaliyette, sene başında belirlenen “Sevgi, Temizlik, Vatan, Bayrak, MilletÇocuk Oyunları, Saygı, Adab-ı Muaşeret vb gibi konular ay ay kitapçıklar hâlinde işlenmekte ve her ay bu konularla alâkalı bir tiyatro oyunu, öğrenciler tarafından icra edilmektedir

ZAMAN HASSASİYETİ VE DAKİKLİK PRENSİBİ

Kalem Vakfı Okulları’nda zaman bilinci ile hareket edilir ve zamana azâmî özen gösterilir. Bir saniyenin bile boşa geçirilmesi, zaman israfı olarak değerlendirilir. Bütün işleyiş dakikası dakikasına planlanır ve uygulanır. Oryantasyon ve karne verilme sistemi de, bu bilince verilebilecek örneklerdendir.

"SON DAKİKAYA KADAR DERS!” PRENSİBİ ve KARNE ŞENLİĞİ

Kalem Vakfı Okullarında M.E.B tarafından belirlenen eğitim-öğretim süresinin bir saniyesinin bile boşa geçmemesi, öğrencilerin hem zaman bilincini kazanıp, hem de belirlenen eğitim-öğretim süresinin tamamını en verimli şekilde kullanabilmesi, karnenin hazırlanmaya başlamasıyla ders dinleme motivasyonunu öğrencilerin kaybetmesini engellemek için, karneler son ders günü verilmez. Son ders son dakikaya kadar ders işlenir ve karne hazırlıkları ile vakit kaybedilmez. Karneler son ders gününden sonra hazırlanmaya başlanır ve iki gün sonra, karne hediyesi olarak, bütün gün eğlenebilecekleri kapsamlı bir şenlik ile, öğrencilere karneler verilir.

Bu hassasiyetlerle:

A- ÖĞRENCİ EĞİTİMİ:

A-1 BRANŞDERSLERİ; KALEMLİK ANAOKULUnda aşağıdaki branş dersleri,  alanında uzman öğretmenler tarafından, anaokulu öğretmenleri ile birlikte hazırlanan özel bir yıllık plan doğrultusunda yürütülür.

            1.İngilizce                                         2. Bilim Etkinliği

            3. Müzik                                             4. Beden Eğitimi

            5. Resim                                             6. Satranç

            7. Halk Oyunları                                 8. Drama

            9.Taekwondo                                    10.İnsani Erdemler

A-2 SINIF ÖĞRETMENİYLE ANA OKULU DERSLERİ MEB tarafından öngörülen temel Okul Öncesi Eğitim Programı”nın öngördüğüalan ders ve etkinliklerin yanısıra, okulumuza özel eğitim öğretim etkinlikleri ile geliştirilerek yürütülür.

B- ÖĞRETMEN EĞİTİMİ

B.1-HİZMETİÇİEĞİTİM SEMİNERLERİ

B.2 21.YÜZYILIN ÖĞRETMENİOLMAK SEMİNER PROGRAMI: Kalem Vakfı Okulları Öğretmen Yetiştirme Enstitüsü koordinatörlüğünde, milli bir eğitim anlayışından hareketle evrenseli yakalamayı amaçlayan ve Türkiyede alanında ilk olan bir programdır. Günümüzde öğretmenin karşılaştığı her problem, gelecekte hayatın her noktasında hissediliyor. Birçok hata geçmişe atfediliyor ve bunda kişinin aldığıya da almadığıeğitim referans gösteriliyor. Eğitimlerinden mesul olduğumuz öğrencilerimize karşı mükemmel bir eğitim ve öğretim hizmeti sunmak için, böyle öğretmenlerin de şimdiden yetiştirilmesi gerekiyor.

B.3 İDEAL ÖĞRETMEN TOPLANTILARI

B.4 SEMİNERLER VE ÇALIŞTAYLAR : Her eğitim öğretim döneminin sonunda  ve yeni eğitim öğretim döneminin  başlayacağıyılın ağustos ayında yapılan bir dizi seminer ve çalıştay programları ile  geçmişsenenin değerlendirilmesi, daha iyiye ulaşmak için varsa eksikliklerin tamamlanması, geliştirilmesi, yeniliklerin planlanıp uygulanabilmesi için, çeşitli seminer çalıştay programlarıdüzenlenir, uygulanır, değerlendirilir ve raporlanır.

B.5 AYIN KİTABI: Öğretmenlerimiz her ay, Kurucu Eğitim Danışmanımız Doç. Dr. Osman Sezgin tarafından belirlenen bir kitabı okumakla yükümlüdür. Ayın sonunda bu kitap ile ilgili olarak, yazılıya da sözlü  değerlendirmeler yapılarak, öğretmenlerimizin kendilerini geliştirmeleri desteklenir.

C. VELİEĞİTİMLERİ

C.1. Ana Baba Okulu Seminerleri

C.1. Yüz yüze görüşmeler ve ev ziyaretleri

C.1. Aylık Veli Çayları

C.1. Bilgilendirme Yazıları

C.1. Okul Aile Birliği Faaliyetleri

C.1. Rehber  öğretmen görüşmeleri

ANA-BABA OKULU: Aile, toplumların temeli ve huzurun bir topluma yerleşebilmesinde etkin olan, önemli ve vazgeçilmez bir müessesedir. Aile kurumu bozulmuş toplumlarda bireylerin hem birbirine olan güvenleri hem de sevgileri azalır, bitme noktasına gelir. Bundan da öte, ailede huzur ortamı bulamayan, sevgi ile beslenemeyen fertler, toplumda psikolojik sıkıntılarıolan bireyler olarak yerlerini alırlar. Yalan söyleme, kıskanma, çekememe, hoşgörüsüzlük gibi toplumsal afetler, aile kurumunun olması gerektiği gibi desteklenememesi, ağır aksak ilerlemesinden kaynaklanmaktadır.

İşte bu nedenle, Anne-babasını eğitemediğiniz bir ailenin çocuğunu da eğitemezsiniz” felsefesiyle hareket eden, evlâtlarımızın geleceğe sağlam adımlarla ilerleyebilmesi için, aile yapısının güçlendirilmesinin, anne-babaların eğitim konusunda daha fazla bilgi sahibi olmalarının, okul-aile işbirliğinin sağlanabilmesinin gerekli olduğunu bilen KALEM VAKFI OKULLARI, kuruluşundan bu yana, Kutlu Yuva-Mutlu Aile Ana-Baba Okulu seminerlerini sistemli olarak yürütmektedir.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER:Her sınıfta derse giren branşöğretmenleri, rehber öğretmen ve sınıf öğretmeninden alınan bilgiler doğrultusunda, onların gelişim merhalelerinin ne durumda olduğu, öğrenciyle birlikteyken yaşanan güzellikler, daha iyi olmasıiçin neler yapılabilir v.b. hususlarda velilerimizle yüz yüze birebir görüşüp bilgi alışverişi yaparak tavsiyelerde bulunuyorlar.

EV ZİYARETLERİ:Öğrencilerimizin evdeki aile hayatının, kardeşilişkilerinin ve anne- baba tutumlarının nasıl olduğunu gözlemlemek, destek olunacak hususları belirlemek amacıyla, her öğrencimize sınıf öğretmeni tarafından, gerekirse rehber öğretmen ve idarecilerin öğrencinin dersine giren diğer öğretmenlerin de öğrenciyle ilgili fikirlerini alarak, ev ziyaretleri yapıyoruz.