Eğitim Faaliyetlerimiz

Kalemin Eğitimdeki İlkeleri:

  • En çağdaş, en medenîinsan; hakîkîmanada zaman bilincine ermişkimsedir.
  • Eğitimin "külfetinden" kaçınan, cehaletin "zilletine" mahkûm olur. Her gelecek yakındır.
  • "Anne-babasını" eğitemediğiniz bir ailenin, "çocuğunu" da eğitemezsiniz. Cesaret, yerinde ve zamanında "risk almayı" ve zor zamanlarda "ayakta kalmayıbaşarabilmektir.
  • Tenkide "tahammül" etmeyen, "terakki" edemez. En "isabetsiz" karar, "kararsızlıktan" iyidir.
  • "Eğitimde" tasarruf olmaz, "eğiterek, eğitilerek" tasarruf olur.                 
  • Kalem' de "mazeret" değil, "maharet" üretilir.                       
  • Mazeretler, "başarısızlığın kibarca ifadesinden" başka bir şey değildir.                  
  • Lüks ve israfa "hayır", kalite ve estetiğe "evet".                          
  • Takip ve kontrol, "başarı" için esastır.