Kulüplerİmİz

Taekwon-Do Kulübü



TAEKWONDO: kelime olarak çıplak ayak ve elle yapılan vuruşların ilmi anlamına denir. Bunu şöylede açıklayabiliriz.

TAE: Çıplak ayak vuruşları
KWON: Çıplak el vuruşları
DO:  Sevgi, saygı, hoşgörü anlayışını yansıtan bir kavramdır.

Misal:  Kişi istediği kadar esnek olsun. İstediği kadar el ve ayak vuruşlarına sahip olsun, eğer DO kurallarını uygulamıyor ve bu sporu sadece dövüş sporu olarak görüyorsa taekwon-docu sıfatını taşıyamaz.

Zira taekwon-do bir saldırı değil. Savunma amaçlı yapılan bir uzak doğu sporudur. Kore'de bağımsız olarak geliştirilmiş uluslararası çağdaş bir nitelik kazanmış olan bir savunma sporudur.
Taekwon-do sporu önemlidir çünkü insan sağlıklı bir yapıya sahip olabilmek, canlı ve dinç bir şekilde çalışabilmek için bu branşı yapmaktadır.

Branşın katkısı ahlâki yönden etkilidir. Çünkü kendi örf adet ve gelenek- göreneklerimizi DO felsefesi içerisinde veririz. Taekwon-do bizim ülkemize 1972 tarihinde gelmiştir. Bu yıldan beri ülkemizde taekwon-do sporu yapılmaktadır. Kurumumuz içerisinde taekwon-do 2008-2009 eğitim ve öğretim yılı içerisinde başlamıştır. 2008 – 2010 eğitim ve öğretim yılına kadar yetişen sporcularımız yeşil kemere kadar gelmişlerdir. Artık sporculuğu öğrenmeye başlayan öğrencilerimiz, hem fiziksel hem ahlâki olarak kısa bir süreçte iyi bir yol kat etmişlerdir.  Kalem Vakfı Okulları Milli Eğitim Düzeyindeki bütün okullar arasında bir ilk yapıp, derslerine taekwon-do branşını da ekleyip öğrencileri hem zihinsel hem fiziksel olarak hayata hazırlamaktadırlar.

Öğrencilerimiz hem fiziksel, hem zihinsel olarak ve en önemlisi ahlâki yönden de büyük ölçüde disiplin sağlamıştır. Bunun için taekwon-do branşı bütün okullarda uygulanması gereken bir spordur. Kalem Vakfı Okulları bu konuda bir ilki başarmıştır. Eğitim öğretim müfredatına ilklerle yaptığı başarılar örnek olarak sunulmalıdır.