Kulüplerİmİz

Satranç ve Millî Oyunlar KulübüKalem Vakfı Okulları’nda teneffüs zili çaldığında öğrencilerimizin satranç odasına koştuğunu görebilirsiniz. Dönem içinde hem okul içinde hem de diğer okullar ile satranç turnuvaları düzenleyerek öğrencilerimizin motivasyonunu artırmaya gayret ediyoruz.

Satranç kulübünün kazandırdıkları:

  • Hızlı düşünme
  • Çözüm becerisi
  • Farklı alternatifler görebilme
  • Dikkati yoğunlaştırabilme
  • Sosyalleşme
  • Kendini ifade edebilme
  • İleri görüşlü olma
  • Cesaretli olabilme
  • Yerinde, zamanında ve doğru karar verebilme
  • Sabırlı olabilme

Milli oyunlarımız ile de kültürümüzde yer alan oyunları öğrenmektedirler. Mendil kapmaca, topaç çevirme vb oyunlar ile arkadaşlık ilişkileri, paylaşma ve grup olarak hareket etme konularında kendilerini geliştirmektedirler.