Kulüplerİmİz

Müzik KulübüKalem Vakfı Okulları, öğrencilerimizin yetenek ve potansiyel kapasitelerini ortaya çıkarıp onların üstün niteliklerini geliştirebilmek amacıyla, Müzik Kulübünü de faaliyete geçirmiştir.

Müzik kulübümüzün amacı; “millî, ahlâkî ve kültürel değerlerimizi” güçlü bir eğitim anlayışıyla canlandırmayı, korumayı, yaymayı ve nesilden nesile aktarmayı hedeflemektedir.

Sanatın,  mûsıkî ile alâkası:

 • Fizyolojik  Açıdan: Müziğin başlıca iki öğesi ses ve ritimdir. Ses veren cisimlerin titreşimlerinden oluşan enerjiye ses denir. Ses, fiziksel bir olay sonucunda oluşan enerjidir.
  Müziğin sesten ayrılmaz ikinci öğesi de ritimdir.  Kısaca ritim düzenliliktir. Bunlara göre ses ve ritim, enerji ve düzenliliktir denilebilir. 
  Müzik doğrudan doğruya insanı etkiler. Bu fizyolojik etkileme olayıdır.
 • Psikolojik Açıdan: Mûsıkînin, mûsıkide kullanılan ritm ve makamların, enstrümanların, canlılar üzerindeki etkileri söz konusudur.
 • Sosyolojik Açıdan: Mûsıki; kültürün bir parçası olarak, toplumlar üzerinde birleştirici, etkileyici, kaynaştırıcı ve birçok sebepten dolayı önemli bir yer teşkil eder.
 • Pedagojik Açıdan: Müzik bir eğlence aracı değil, güzellik, iyilik ve eğitim aracıdır.

Bütün bunlardan yola çıkarak; Kalem Vakfı Okulları’nda, Müzik Kulübü faaliyetlerine, enstrüman dersleri ile devam edilmektedir. Branşında uzman öğretmenler tarafından yapılan çalışmalar, talebe göre;

 • Ud,
 • Keman,
 • Ney,
 • Bağlama, dersleri olarak uygulanmaktadır.