Kulüplerİmİz

Felsefe KulübüKalem Vakfı Okullarında öğrencilerimiz için açtığımız felsefe kulübü derslerimizde öğrencilerimize:

  • Yorumlama becerisi
  • Farklı bakış açılarını görebilme
  • Merak duygusu uyandırma
  • Sorgulamaya yönlendirme
  • Araştırma yapma
  • İnsanları dinleme
  • Bilinçli olma
  • Saygı duyma vs. konularında destek olunmaktadır.