Kulüplerİmİz

Bilim ve Teknoloji KulübüBilim, "Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.” olarak tanımlanabilir.

Bilim neyle uğraşır?
Bilimin asıl uğraşı alanı doğa olaylarıdır. Konusu doğal gerçekliktir (realite). İnsan düşüncesinden bağımsız olarak var olan her şey doğal gerçekliktir.) Fizik başta olmak üzere, maddeyi inceleyen kimya, canlıyı inceleyen biyoloji, gök cisimlerini inceleyen astronomi ve yer bilimi, doğa bilimlerinin alt dallarıdır. Bilim, deney ve gözlem yolu ile ulaşılan yasaları yine deney ve gözlem ile doğrulatmaktır. Olaylar arasındaki neden-sonuç ilişkisini inceleyerek doğanın yasalarına ulaşır.

Kalem Vakfı Okullarının eğitim felsefesinin temel amacı,  iyi insan yetiştirmektir. Bilimin ve teknolojinin en son verilerini araştırmak, öğrenmek ve kullanmak yükselmek için elzemdir.  Burada iyi insan kavramını bilim ve teknoloji kavramıyla birleştirdiğimizde iyi insanı:
Tabiata "hükmetmeye" çalışan değil, "doğa ile uyum içinde yaşamaya" çalışan insan olarak tanımlayabiliriz.
Ya da:
Evrende "var olan" her şeyi, sadece "nesnel yönü" ile görmeyip, "ondaki hikmetleri" de araştırandır da diyebiliriz.
Sonuç olarak: Kâinattaki her şeyin bize emanet olarak verildiğinin bilincinde olup, onları veriliş gayesi istikâmetinde kullanmaya çalışandır.

BİLİM VE TEKNOLOJİ KULÜBÜNÜN AMACI

 • Öğrencilere okulda ve iş hayatında iş bölümünün yararını göstermek, buna alıştırmak ve bu alanda gelişmelerine yardımcı olmak.  
 • Öğrencileri bilimsel ve teknolojik gelişmelerden haberdar etmek, bilim-fen ve teknolojiye ilgilerini arttırmak.
 • Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini ortaya çıkarmak, bu yetenekleri geliştirmek.
 • Sosyal etkinlik çalışmalarında öğrencilere dayanışma ve yardımlaşma alışkanlığı kazandırmak.
 • Öğrencilerin boş  zamanlarını  yararlı bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerin araştırmaya yönelik çalışmalar yapmasını sağlamak.

ÖĞRENCİ KULÜBÜNÜN ÇALIŞMA ALANI

Kulüp şu alanlarda faaliyetlerde bulunur:

 • Öğrenci Kulübü gerek kendi üyelerinin gerek okulun bütün öğrencilerinin görüş, buluş ufuklarını geliştirici çalışmalara yer verir.
 • Çeşitli konularda yarışmalara yer vererek teşvik edici örneklemeler yapar.
 • Kulübün amacına uygun resim, sergi, film,  slaytlar hazırlayıp gösterir.
 • Öğrenci Kulüp saatlerinde öğrenci konuşmaları hazırlar.
 • Yıllık plandaki konulara göre çeşitli deneyler yapar.