Eko-Okullar Projesi ilköğretim okullarında çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir uluslararası projedir. 38 ülkede 18.000 okulda yürütülmektedir. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Proje, okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar. Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla Eko-Okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar.

Proje, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar. Eko-Okullar Projesi, okullara çevre eğitimi konusunda yol gösterici bir program sunmasının yanı sıra; proje dahilinde yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimiyle üstün başarı sağlamış okullara Yeşil Bayrak ödülü verir. Yeşil Bayrak, uluslararası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan, çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko-etikettir. Ödülün geçerlilik süresi 2 yıldır bu sebeple ödülün her iki yılda bir yenilenmesi gerekir Eko-Okullar Projesi uzun erimli bir projedir. Yeşil Bayrak ödül başvurusu ile ilgili bilgi aşağıda verilmektedir. PROJENİN FAYDALARI Projenin uygulanması, öğrencilere çevre konusunda olduğu kadar, hayatı boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar kazandırır.

ÖĞRENCİLER;

  • Bir grup üyesidir ve yeni bir kimlik geliştirir,
  • Grup çalışmasına alışır katılımcı bir yapı oluşturur,
  • Sorunları tanıma, çözüm üretme, ve tartışma becerisi geliştirir,
  • İnisiyatif kullanma, karar verme yeteneği gelişir,
  • Plan yapma, rapor yazma becerisi gelişir,
  • Tüketim alışkanlıkları değişir, savurganlık önlenir,
  • Doğal kaynakları koruma bilinci gelişir.        

Çalışmalar okulumuzdaki bütün öğretmenler, Eko-Tim öğrencilerimiz ve gönüllü velilerimiz ile yapılmaktadır. Kalem Vakfı Okulları olarak bugüne kadar; Katı-Atık ve Geri dönüşüm, Su ve önemi Enerji Biyolojik çeşitlilik konuları hazırlanan yıllık planlar doğrultusunda işlenmiştir.        

Hazırladığımız planlar doğrultusunda yapılan çalışmalarımızda birçok resmi kurum-kuruluş ile beraber çalıştık. Çevre ve orman il müdürlüğü, Üsküdar kaymakamlığı, Üsküdar belediyesi Başkanlığı ve temsilcisi, Marmara Üniversitesi öğretim görevlileri, bunlardan bazıları.        

Bu kurum-kuruluş ve kişilerin katkıları ile;  Çevre ve çevre konulu seminerler Atık pil ve zararları ile ilgili seminerler Türkiye’de ilk Eko-Okullar Şenliği, gibi programlar düzenlendi. 

KALEM VAKFI OKULLARI ULUSLARARASI YEŞİL BAYRAK ÖDÜLLÜ BİR OKULDUR