Gönlüne Hayran Olduğumuz "KALEM Dostları"ndan KALEM Marşları

Marşlar, milletlerin “fezâya” duyurdukları, yüksek sâdâlı, “derin mânâlı” şiirlerdir. Gönle hitap etmesi, bir hissiyâtı, düşünüşü, ülküyü haykırması, kelimelerin anlam bakımından somuttan soyuta şahlanarak yürümesini sağlar ve marşları soyut bakımdan çok anlamlı kılar. Hele bu marş Türkçe ise ve Türk’ün hürlüğünü ifade ediyorsa, işte o zaman şüphesiz, aklımıza ilk olarak İstiklâl Marşı gelir. “Kahraman Ordumuza” ithafen yazılan on kıt’alık -şerhi ciltlerce olabilecek- bu büyük şiir milletimizin baş tacıdır. Tabii ki, bu on kıt’alık dev şah eserin, gönüllerde taht kurmasına vesile olmuş, bu hürriyet âbidesi şiiri, Safahât’ına almayıp, “O şiir, milletimindir!” diyen, Millî Şairimiz Mehmet Âkif ERSOY’u hürmetle yâd ediyor, minnettârlığımızı bir kez daha saygıyla arz ediyoruz.

İnsanların bakışları gelecekten haber verir. Umutla, inançla, irade ile bakan insanlar, geleceğe daha emin adımlarla yürürler. Peki, mekânlar nasıl bakarlar? İki bina arasına sıkışıp kalmış, bânisi belli olmayan bir mekândan hayata nasıl bakılabilir? Çamlıca Tepesi’nde, gökyüzüne en yakın yerde, hâkim bir tepe kurulmuş, ufku geniş bir mekândır KALEM… Her yıl bu tepeden, milletçe bakıyor, bazen susuyor, çok şey anlatıyor, bazen de en gür sâdâyla alışılmışı ters düz ediyor ve alışmamışa çeviriveriyoruz. Belki de mekânların en ferahı olarak 2000 yılından beri hem ufuk açıyor hem de ufka güvenle bakıyoruz.

KALEM’i kelâmla ifade zordur. Onunla alâkalı yazılacak olanların en büyük hüneri ancak ve ancak samimiyetidir. Bu nazenin okula çok kıymet verdiğimiz, Kalemi kuvvetli, bundan da ziyâde gönlüne hayran olduğumuz “KALEM DOSTLARI”, marşlar yazdılar. Aşağıda arz etmeye çalıştığımız marşlar, Kalem’in çok sevdiğimiz gönül dostlarının yüreklerinden kopanların cihana haykırılması için kaleme alınmış marşlar. Bu marşları gururla sizlere sunuyor ve gönül dünyalarını bizlere açan, kıymetli kalemlerini, KALEM için oynatan Sayın Yüksel AVARA’ya ve Bahaeddin KARAKOÇ’a teşekkür ediyoruz. Kalem tutan ellerine, sevgi dolu yüreklerine sağlık…