Arakan’da 2012 yılından bu yana büyük bir insanlık dramı yaşayan, bu yıl tekrar katliama maruz kalan ve canlarını kurtarmak için yerlerini, yurtlarını bırakıp komşu ülke Bengladeş’e sığınan, ancak orada da yokluk, kıtlık ve hastalıklar sebebiyle ölüm-kalım mücadelesi vermeye çalışan yüzbinlerce Müslüman kardeşimiz, çok zor durumda.

Bu kardeşlerimizin barınma, giyim-kuşam, gıda, ilaç ve benzeri konulardaki temel ihtiyaçları, had safhaya varmış durumda. Türkiye, bir kez daha kendisini gösterdi ve dünyanın neresinde olursa olsun, bütün düşkünlerin, zayıfların ve mazlumların yardımına koştuğu gibi, Kızılay ve benzeri devlet kurumları, yardım kurumları, vakıflar STK’lar eliyle, yine oradaki kardeşlerimizin yardımına koştu ve koşmaya da devam ediyor.

Bizler de, sizlerin bize birer emanetiniz olan yavrularınızı geleceğe hayırlı birer evlat olarak yetiştirmeye çalışan bir eğitim kurumu olarak, hepsi yarının birer “iyilik meleği” ve “hayırsever” olacak olan çocuklarımızı da katarak, sizlerin de desteklerinizle, Arakanlı Müslüman kardeşlerimizin yanında olmayı, onlara sesimizi duyurmayı, elimizi uzatmayı düşündük. Bu kapsamda, sığınacak barınakları, karınlarını doyuracak ekmekleri, soğuktan korunacak kıyafetleri bile olmayan kadın-erken, çocuk-büyük Arakanlıların “çok acil ve hayatî” ihtiyaçları için, KALEM VAKFI OKULLARI – Türk Kızılayı işbirliği ile, 6 Ekim 2017’den itibaren başlamak üzere bir Yardım Kampanyası başlatmaya karar verdik. 

KALEM VAKFI OKULLARI’nın yürekleri insan sevgisiyle dolu, merhametli, yardımsever öğrencilerinin, velilerinin; hepimizin hissiyatına tercüman olacak olan bu bağış kampanyası, “nakit yardım” niteliğinde olacaktır ve 12.10.2017 Perşembe günü tamamlanacaktır.

İnsanî erdem sahibi evlat olarak yetiştirmeye çalıştığımız öğrencilerimizin duyarlı ve hamiyetperver velileri olarak, bağışlarınızı 12 Ekim Perşembe günü saat 10.00’a kadar “nakden” ve elden Muhasebe Müdürlüğümüze bizzat teslim edebileceğiniz gibi, yine Muhasebe’ye ulaştırılmak üzere, sizlere gönderdiğimiz öğrenci ismi yazılı zarfların veya herhangi bir zarfın içinde, üzerine çocuğunuzun adını-sınıfını yazarak sınıf öğretmenlerimize de gönderebilirsiniz.

Arakan’a Yardım Kampanyamıza göstereceğiniz ilgi ve az-çok demeden yapacağınız yardımlar için şimdiden minnet ve teşekkürlerimizi sunarız.

Kalemden-Arakana-Sosyal-Medya.png