Eğitim-Öğretim Desteği

Uygulama E-Kılavuzu'nu incelemek ve indirmek için

tıklayınız.  


MÜRACAAT TAKVİMİ


  • 10 Ağustos 2017 - 06 Eylül 2017                        

Destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin e-okul üzerinden başvuruları.

  • 07 Eylül 2017                                                             

Tercih işlemi yapabilecek öğrencilerin ilanı.

  • 07 Eylül 2017 - 14 Eylül 2017                               

Öğrencilerin tercih işlemleri.

  • 15 Eylül 2017                                                             

Yerleştirme sonuçlarının ilanı.

  • 15 – 22 Eylül 2017                                                   

Nakil ve kesin kayıt işlemleri.

  • 25 Eylül 2017                                                             

Ek yerleştirme sonuçlarının ilanı.

  • 25 – 29 Eylül 2017                                                   

Ek yerleştirme kayıt işlemleri.

 


HANGİ BELGELER GEREKLİ?

  • Yarışma derecelerine göre;
Veliler/vasiler, uluslararası federasyonlarca yapılmış olan ve öğrencinin katılmış olduğu olimpiyatlar ve resmi makamlarca ulusal ve il düzeyinde yapılan yarışmalarda alınan derecelere (birinci, ikinci, üçüncü) ait belgelerin aslını ibraz ederek bir örneğini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir.

  • Velinin gelir durumuna göre;
Veliler/vasiler, eğitim ve öğretim desteği alacak öğrencinin birlikte yaşadığı aile bireylerine ait (anne ve baba veya veli/vasi) 2017 yılı Mayıs-Haziran-Temmuz aylarından herhangi birinin toplam gelir durumunu gösteren vergi dairesi, muhasebe birimleri veya ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan alınacak belge ve bu e-Kılavuz ekinde yer alan Gelir Beyan Taahhütnamesini başvuru esnasında okul müdürlüğüne teslim edecektir. Belirtilen aylara ait bordrosu alınamayan kişiler için 2017 yılına ait son alınan bordroya göre işlem yapılacaktır. Herhangi bir gelir beyan etmeyen anne, baba veya veli/vasi ise; Mal Müdürlükleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2017 yılında gelir getirici herhangi bir işi olmadığına dair resmi belgeyi alarak okul müdürlüğüne teslim edecektir.

  • Kardeşin eğitimine göre;
Veliler/vasiler, üniversitede öğrenim gören diğer kardeşlerin öğrenim durumunu veya üniversitede okumaya hak kazandığını gösteren belgeleri ile e-Okul sistemi dışındaki kardeş öğrencilerin öğrenim belgelerini başvuru esnasında okul müdürlüklerine teslim edecektir.Ayrıntılı bilgi:

(0216) 521 97 97 – Tuğçe Torun (Büro Memuresi)