Toplumumuzda eğitim-öğretim işlerini takip etme görevi, nedense hep annelere düşer. Babalar iş güç- toplantı-seyahat vb. sebeplerle, daima meşguldürler; okulda pek görünmedikleri gibi, bir kısmı evlatlarının yüzünü bile pek göremez.

Çocukların eğitim ve öğretimiyle ilgilenmenin, daha çok annelerin görevi olarak algılanması; ülkemizdeki yanlışlardan biridir. Oysa, ebeveynlerin birlikte yer almadığı eğitim sürecinden, öğrencinin başarı ile çıkabilmesinin zorluğunu hepimiz biliriz.

Eğitim sürecindeki bu boşluğu bir nebze olsun daraltabilmek için, babaları çocukları ile “okulda buluşturmak”, onların “çocukları ile daha çok, birlikte ve kaliteli, nitelikli zaman geçirmelerini sağlamak” düşüncesiyle, “Babalar ve Çocukları Şenliği” düzenleme fikri, bundan 11 yıl önce KALEM VAKFI OKULLARI’nın özgün bir projesi olarak ortaya çıktı. 10 yıldır da örnek bir proje olarak istikrarla uygulanıyor.

2019–2020 eğitim-öğretim yılında, yine öğrencilerimizin sosyal, duygusal, bilişsel-entelektüel, iradî gelişimlerini desteklemek; çocuklarımıza, önlerine çıkabilecek zorluklarla doğru yöntemleri kullanarak mücadele etmelerini öğretebilmek; kendilerini ve ailelerini daha iyi tanıma konusundaki farkındalıklarını geliştirmek, aile içi sevgi ve iletişim bağlarını kuvvetlendirmek maksadıyla; sizleri, çocuklarınız ve aile fertlerinizle birlikte, 27 Ekim 2019 Pazar Günü; “11. Babalar ve Çocukları Şenliği” münasebetiyle bir araya gelmeye ve güzel bir gün geçirmeye davet ediyoruz.
 

 İlginiz, katılımınız ve destekleriniz için, teşekkür eder, aile huzurunuzun ve mutluluğunuzun daim olmasını dileriz.

YARIŞMALAR